Hợp tác giữa du lịch và thương mại điện tử trong nền kinh tế số: Nhu cầu, xu hướng tất yếu

(TITC) – Ngày 27/9/2019 tới đây, Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sẽ ký Thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của hai bên thúc đẩy thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch trong bối cảnh các hoạt động kinh tế số đang phát triển mạnh hiện nay.   

Du lịch và thương mại có mối quan hệ gắn bó khăng khít, nhất là liên quan đến hoạt động tiêu dùng, thanh toán của du khách khi trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại điểm đến. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch là nhu cầu cấp thiết và xu hướng tất yếu trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ, có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch với nhiều nền tảng giao dịch trực tuyến quốc tế như Airbnb, Agoda, Booking… phát triển mạnh, lấn át các sàn giao dịch trong nước, phát sinh một số vấn đề bất cập, hợp tác giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Tổng cục Du lịch góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho du khách khi sử dụng các dịch vụ du lịch giao dịch trên các sàn trực tuyến. 

Sự kiện hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có trọng tâm là Lễ ký Thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch. Đồng thời, sự kiện giới thiệu những dự án đã và đang được hai bên phối hợp triển khai như Chương trình “Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia”, Dự án phát triển ứng dụng (Mobile App) hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và khách du lịch, Dự án Hệ thống hiển thị thông tin phục vụ quản lý du lịch (Dashboard). Đây là bước đi thể hiện quyết tâm thúc đẩy hoạt động trao đổi, hợp tác thúc đẩy thương mại điện tử và phát triển một số ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực du lịch đã triển khai trong thời gian vừa qua.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác được tổ chức nhân dịp Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2019 với chủ đề “Du lịch và việc làm: Tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”, được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng đưa hợp tác giữa hai ngành thương mại và du lịch đi vào chiều sâu. 

Khánh Trang