Thông tin chung

Tính năng và hướng dẫn sử dụng

  • bởi

Số TT  Lĩnh vực  Tính năng  Cách sử dụng  I  Du lịch  1    Tải app Du lịch Việt Nam  Đăng nhập bằng mã số thẻ quốc gia; Xem thông tin tour/ thông tin HDV; Trao đổi với HDV/ Cty lữ hành; Tìm điểm cung cấp DV du lịch CLC; Nhận xét, đánh giá chất lượng HDV, công ty lữ hành, điểm cung cấp dịch vụ…  2    Tải app HDV Du lịch Việt Nam  Đăng nhập bằng mã số thẻ HDV; Xem thông tin tour/ thông tin khách du lịch trong tour; Trao đổi với khách du lịch/ Cty lữ hành; Tìm điểm cung cấp DV du lịch CLC.  3    Thanh toán hóa đơn … Đọc tiếp »Tính năng và hướng dẫn sử dụng