Yêu cầu và thủ tục mở thẻ

  • bởi

Trẻ em:

  • Giấy chứng sinh/ Thẻ học sinh/ Thẻ Bảo hiểm y tế.
  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người giám hộ.
  • Số điện thoại, Email của người giám hộ.

Người lớn:

  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.
  • Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có).
  • Số điện thoại, Email.